kadra mgr Ewa Świerczek
Dyrektor Centrum Kultury
mgr Edyta Frejlich
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Władysława Krzyszkowska - główna księgowa

Świetlice wiejskie:
- młodszy instruktor Stanisława Myszka - Biesiadki
- młodszy instruktor Lucyna Wnęk - Uszew
- młodszy instruktor Bogumiła Sacha - Lewniowa
- młodszy instruktor Lucyna Wnęk - Zawada Uszewska
- młodszy instruktor Maria Mróz - Gosprzydowa
- młodszy instruktor Helena Święch - Gnojnik

Biblioteki:
- młodszy bibliotekarz Krystyna Bychawska - Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku
- bibliotekarz mgr Grażyna Zych - Publiczna Biblioteka w Uszwi
- bibliotekarz mgr Ewelina Bednarowska – Publiczna Biblioteka w Biesiadkach
www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012