historia Gminna instytucja o nazwie Gminny Ośrodek Kultury
została reaktywowana po dziesięciu latach przerwy i działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Gnojnik z mocy uchwały nr XXI/117/93
z dnia 17 września 1993 roku.
1 stycznia 2001 roku Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zostały połączone w jedną instytucję o nazwie Centrum Kultury.

Głównym celem połączenia było usprawnienie zarządzania, prowadzenia jednolitej gospodarki finansowej i obsługi księgowej oraz lepsze współdziałanie w podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć kulturalnych.

Od 11 lipca 2005r. Centrum Kultury w Gnojniku ma nową siedzibę. Budynek po byłym ośrodku zdrowia został zaadoptowany i wyremontowany na potrzeby Cetrum Kultury.

Kto krzewił kulturę w gminie Gnojnik przed 2005 rokiem ?

Z wyciągniętych archiwalnych dokumentów wynika, że pierwszym kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury była Ewa Migacz (obecnie Tekiela) 01.05.1975r. – 15.04.1976r. Następną osobą, która zajmowała się kulturą, była Irena Sacha
(obecnie Fitrzyk) 16.04.1976r. – 31.07.1977r. Po upływie roku następuje kolejna zmiana, stanowisko kierownika obejmuje Bożena Sowa 01.12.1977r. – 31.07.1978r.

Marian Styrna zostaje dyrektorem GOK-u od 01.08.1978r. (jako jedyny mężczyzna w tym gronie), pracuje na tym stanowisku do 30.04.1983r. Po nim dyrektorskie stanowisko obejmuje Jadwiga Tota i piastuje tę funkcję od 16.05.1983r. do 30.04.1991r. Barbara Kałuża funkcję dyrektora GOK-u pełni od 15.07.1993r. do 14.07.1994r.

Kolejną kobietą, która obejmuje zarządzanie kulturą, jest Bożena Malaga-Wrona, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury od 01.09.1994r do 31.12.2000r. W 2000 roku przechodzimy w XXI wiek, zatem znowu następuje zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Kultury, którym zostaje... kto jak nie kobieta? Aneta Bąkowska, która dba o rozwój kultury od 01.07.2001r. – 31.12.2003r.

Od 1 stycznia 2004 r. dyrektorem Centrum Kultury jest Ewa Migacz. Jak widać powyżej, kobiety zdominowały tę dziedzinę naszego życia. Ewa zaczęła i jak na razie Ewa kończy tę kolumnę, a co los przyniesie dalej, zobaczymy...

www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012