działalność Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i promocji, sportu, rekreacji i komunikacji społecznej.

Organizuje przeglądy, konkursy o charakterze lokalnym, regionalnym. Zespoły działające w Centrum Kultury biorą udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych w całej Polsce. Prowadzone są lekcje języka angielskiego, kursy taneczne, nauka gry na instrumentach muzycznych.

Podstawowe cele Centrum Kultury to: pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej, upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.

Centrum Kultury prowadzi bogatą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. Propaguje dawne obrzędy i zwyczaje ludowe, organizuje cyklicznie okolicznościowe imprezy, jubileusze, przeglądy, koncerty, wystawy.

Tradycją stały się coroczne imprezy:
- Spotkania z kolędą – styczeń
- Gminne Mistrzostwa Szachowe – luty
- Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia – luty
- Majówki - maj
- Tydzień bibliotek pod hasłem: „Biblioteka przyjazna czytelnikowi”
- Dni Gminy Gnojnik – lipiec
- Rozgrywki o puchar wójta
- Dożynki Gminne – sierpień
- Imprezy sportowo – rekreacyjne – wrzesień
- Galicyjska Jesień Literacka Pogórza
- „Wakacyjna czytelmania” gminny konkurs
- Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II – październik
- Bal katarzynkowy – listopad
- Andrzejki – listopad
- Mikołajki – grudzień
- Comiesięczne literacko-muzyczne spotokania czwartkowe


Ponadto organizowane są plenery malarskie, których uczestnikami są młodzi artyści z terenu gminy Gnojnik i spoza jej granic. Na obrazach uwieczniają krajobrazy poszczególnych miejscowości naszej gminy. W szczególności malowane są tzw. skanseny przyrodnicze, bardzo stare zabudowania i perełki architektury.

Centrum Kultury otacza opieką i stara się promować miejscowych twórców ludowych
( malarzy, rzeźbiarzy, koronkarzy, hafciarzy). W świetlicach działających na terenie gminy Gnojnik skupia się życie kulturalne danej wsi. Spotykają się ludzie wspólnie planować i przygotowywać programy artystyczne na różnego rodzaju imprezy.www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012