historia turnieju szachowego REGULAMIN OTWARTEGO
XI Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Czarnego Konia

Centrum Kultury i Urząd Gminy w Gnojniku oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku uprzejmie informuje, że w dniach 24 i 25 lutego 2007 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Gnojniku rozegrany zostanie XI Międzynarodowy Turniej Szachowy w szachach szybkich P-15 oddzielnie dla juniorów jak i seniorów. Przyjmowanie do turnieju nastąpi w dniu 24.02.2007 r. od godz. 8.00. Początek zawodów o godz. 10.00.

W dniu 24-go lutego 2007r. (sobota) odbędzie się turniej dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

Wpisowe od jednego juniora (juniorki) wynosi 10 zł, i przyjmowane będzie na kwitariusz Centrum Kultury w Gnojniku w dniu 24 lutego 2007 r. (dla juniorów przewidziano poczęstunek – kanapka i herbata). W turnieju dla juniorów rozegranych zostanie 9 – 11 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym. Czas gry na partię wynosi 30 minut (2 x 15 minut).
Kojarzenie par – komputerowo. Dla juniorów oprócz „źrebiątka” – wykonanego z drewna przez artystę ludowego Czesława Gazdę z Gnojnika zabezpieczone będą nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorów, juniorek młodszych, młodzików i młodziczek oraz najmłodszego i najlepszego szachisty z gminy Gnojnik. Ponadto specjalne nagrody dla 3 najlepszych juniorów i najlepszego seniora z gminy Gnojnik. W turnieju dla juniorów może wziąć udział każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubową i miejsce zamieszkania (nie obowiązuje posiadanie licencji szachowej na 2007r.).
Przewidziano nagrodę specjalną!

Dnia 25 lutego 2007 r. (niedziela) rozegrany zostanie turniej dla seniorów.

Przyjmowanie do turnieju od godz. 8.00-9.45. Początek zawodów o godz. 10.00. Odbędzie się 11 – 13 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym. Czas gry na partię wynosi 30 minut (2 x 15 minut). Kojarzenie par podobnie jak w 2006 r. będzie odbywać się komputerowo. Dla sześciu najlepszych szachistów będą nagrody pieniężne: I miejsce – czarny koń i 800 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 400 zł, IV miejsce – 300 zł, V miejsce – 200 zł, VI miejsce – 100 zł, nagroda pieniężna dla najlepszej seniorki – 200 zł.
Nagroda główna – Czarny Koń !!! Przewidziano również nagrody rzeczowe.

Wpisowe do turnieju od każdego seniora wynosi 20 zł, i przyjmowane będzie na kwitariusz Centrum Kultury w Gnojniku. Juniorzy mogą wziąć udział w turnieju w dniu 25.02.07r., ale zobowiązani są do wpłaty wpisowego w takiej samej wysokości jak seniorzy. Z uwagi na to, że w 2006 r. w turnieju wzięło udział około 200 osób i wielu szachistów przyjeżdżało w ostatniej chwili (co znacznie przedłużyło rozpoczęcie turnieju), a organizator chciał wszystkich dopuścić do turnieju, tak w 2007 r., każdy kto będzie chciał wziąć udział, czy to w turnieju dla juniorów, czy też seniorów musi bezwzględnie do dnia 20 lutego 2007r. zgłosić swój udział telefonicznie w Centrum Kultury w Gnojniku nr tel. (0-14) 68 69 690 codziennie w godzinach od 8.00-20.00 lub do sędziego klasy państwowej, Wiesława Kasperka, który będzie czuwał nad całością turnieju tel. (0-14) 690 85 81.

Nie zgłoszenie się w terminie może spowodować nie dopuszczenie do tych turniejów. W przypadku spóźnienia się na zawody osoby będą dopuszczane od II rundy, dotyczy to osób, które zgłosiły się do turnieju. W turniejach obowiązywać będą przepisy gry Kodeksu Szachowego z 1996 r. z uwzględnieniem zmian z 1997 r.

Głównym organizatorem turnieju jest dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku Ewa Migacz.Patronat honorowy nad turniejem objął wójt gminy Gnojnik Wojciech Rzepa i starosta powiatu brzeskiego Ryszard Ożóg.

Przewidziano bufet zaopatrzony w kawę, herbatę, gorące danie (odpłatnie).

Patronat medialny:

Sędzia turnieju: Wiesław Kasperek

www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012