Wieści Gminne

Wieści Gminne to czasopismo przyjazne mieszkańcom naszej gminy, bliskie codziennych problemów i lokalnych radości. Redakcja jest bowiem świadoma, że dramaty i filmowa radość, płacz i wzruszenie to elementy życia, które pisze najpiękniejsze scenariusze. Dlatego zapoznajemy czytelników z losami znanych postaci z regionu, przysłuchujemy się historiom podróżników, hodowców, ludzi czynu. Dbamy również o zdrowie naszych respondentów, wtórując słowom lekarza rodzinnego, który zachęca do porzucenia nałogów i dbania o dobrą kondycję. Ponadto przyglądamy się obyczajom obcych państw, by tym radośniej wybiec na własne podwórko i dostrzec, że życie jest jednak piękne.
Wieści Gminne pełnią nie tylko informacyjną rolę. Na łamach naszego periodyku debiutowali rodzimi artyści: poeci i pisarze. Nasze czasopismo stara się promować wszelkie formy twórczości. Dlatego, Drogi Czytelniku, jeśli widzisz zdyszanego reportera z aparatem na szyi, wiedz, że właśnie próbuje uchwycić ulotną chwilę piękna i uwiecznić ją w Wieściach Gminnych.
Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma!

Redakcja Wieści Gminnych
e-mail: wiesci.gminne.redakcja@onet.plZarządzenie nr 2/2009 dyrektora Centrum Kultury w Gnojniku z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Centrum Kultury w Gnojniku

www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012