biblioteki DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA , USŁUGI BILBLIOTECZNE:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów
  (GBP wraz z filiami gromadzi beletrystykę polską i obcą oraz literaturę popularnonaukową, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, albumy, informatory, poradniki z różnych dziedzin)
 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne
 • obsługa informacyjna czytelników
 • udostępnianie informacji i materiałów regionalnych dotyczących Gminy Gnojnik.
 • działalność w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa – organizacja:
  • wystaw
  • spotkań autorskich
  • wieczorów literackich
  • lekcji bibliotecznych
  • konkursów literackich i plastycznych
Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku Gnojnik
KONTAKT:
Tel. – Gnojnik 14 686 97 70
e-mail: bibliotekagnojnik@vp.pl

Publiczna Biblioteka w Uszwi
KONTAKT:
Tel. 14 684 93 74
e-mail: monikak@ck.gnojnik.pl

Publiczna Biblioteka w Biesiadkach
KONTAKT:
tel. 14 692 58 30
e-mail: ewelinab@ck.gnojnik.pl

Księgozbiór biblioteczny - katalog
Dostęp online do księgozbioru biblioteczenego
www.CK.Gnojnik.pl 2007-2012